Помогите сделать задание

 • Прочитайте наведені нижче форми інфінітива. Запишіть у стовпчик ті форми, які виражають:
  а) пасивний стан,
  b) одночасність з дією, вираженою дієсловом - присудком,
  c) такі, що передують (передування) йому.
  Урахуйте, що одна і та ж форма може входити в дві групи ("а " і "в " чи "а " і "с"):

  to recognize; to have been recognized; to be recognized; to have recognized; to be emitted; to have
  emitted; to have been emitted; to form; to have formed; to be forming; to have been formed; to be
  radiating; to be radiated; to have been radiated; to radiate; to have radiated.