Oo You

текст песни Paul McCartney

Look Like A Woman
Dress Like A Lady
Talk Like A Baby
Love Like A Woman
Oo You
Oo You

Walk Like A Woman
Sing Like A Blackbird
Eat Like A Hunger
Cook Like A Woman

Oo You
Oo You

Look Like A Woman
Dress Like A Lady
Talk Like A Baby

Популярные песни Paul McCartney: