To be wise behind the hand

Крепок задним умом.

Другие пословицы: