To save one's bacon

Спасти свою шкуру.

Унести ноги.

Другие пословицы: